Καθημερινή αξιολόγηση

Καθημερινή αξιολόγηση

Ελέγχουμε και αξιολογούμε καθημερινά την απόδοσή σου Το τελικό αποτέλεσμα του μαθητή συνδέεται άρρηκτα με την επίδοσή του κατά τη…
3 μήνες επαναλήψεις

3 μήνες επαναλήψεις

Σε προετοιμάζουμε με επαναλήψεις διάρκειας τριών μηνών   Η μαθησιακή και ψυχολογική ετοιμότητα του μαθητή επιτυγχάνεται μέσω προσομοιωτικών κριτηρίων, τα…
Online ενημέρωση γονέων

Online ενημέρωση γονέων

Ενημερώνουμε τους γονείς από κοντά, τηλεφωνικά και online   Η άμεση επαφή των γονέων με την φροντιστηριακή μονάδα επιτρέπει στους…
Επαγγελματικός προσανατολισμός

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Διεξάγουμε ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού   Για κάθε μαθητή, η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολές προτίμησής του ως προς…
Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Καθιστάμε άμεση πρόσβαση σε όλα τα θέματα τη ψηφιακής βιβλιοθήκη μας   Η εκμετάλλευση του διαδικτύου ως εργαλείο μάθησης επιτυγχάνεται…