...

Η πορεία προς το στόχο

"Ένα όνειρο είναι μονάχα ένα όνειρο. Ένας στόχος είναι ένα όνειρο με σχέδιο και προθεσμία!"

Συζήτηση
  • για τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του μαθητή
  • για τις κατάλληλες γνώσεις που απαιτούνται , ώστε να επιτύχει στον τομέα που διάλεξε,
  • για τις ικανότητες που διαθέτει (συγκέντρωση, αντίληψη, ταχύτητα σκέψης, βαθιά μελέτη και κατανόηση, οργάνωση κλπ.)
  • για τη νοοτροπία του (συστηματικότητα μελέτης, αντοχή, επιμονή και υπομονή, ηρεμία, ψυχραιμία κλπ.).
Στοιχειοθέτηση στόχων
Τα αποτελέσματα της συζήτησης για τα εφόδια που απαιτούνται για να μελετήσει ο μαθητής και να πετύχει τον στόχο του, αποτελούν τη βάση για ένα πρόγραμμα ενεργειών που προτείνεται στον μαθητή, έτσι ώστε να βελτιώσει τις προϋποθέσεις αυτές. Οι στόχοι που θέτει είναι :
  • συγκεκριμένοι ανά μάθημα
  • σύμφωνοι και εφικτοί με τις προσδοκίες του οργανωμένοι αναλυτικά σε ημέρες και ώρες
  • επαναπροσδιορίσιμοι ανάλογα με την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Χρονοδιάγραμμα επιτυχίας του στόχου
Το χρονοδιάγραμμα είναι αναλυμένο σε μήνες, εβδομάδες, ημέρες, και συνοδεύεται από σημεία ελέγχου σε χρονική βάση, όπου και πραγματοποιείται ο έλεγχος της πορείας του μαθητή. Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει και ενέργειες αναδιοργάνωσης που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση μη τήρησής του.
Παρακολούθηση της πορείας προς τον στόχο
Επειδή ο μαθητής μπορεί να επαναπαυτεί και να αθετήσει το πρόγραμμα ενεργειών, έχει καθορίσει ο ίδιος εκ των προτέρων τους τρόπους παρακολούθησης της πορείας προς το στόχο. Για αυτό γίνεται:
  • Καταγραφή της ύλης (θεωρία, περίληψη, ερωτήσεις, εφαρμογές, ασκήσεις, διαγώνισμα)
  • Καταγραφή του προγράμματος του μαθητή στο σπίτι
Διορθωτικές ενέργειες
Σε περίπτωση αποσυντονισμού του χρονοδιαγράμματος και κατά συνέπεια του στόχου του μαθητή, έχει έτοιμες λύσεις. Οι λύσεις αυτές εφαρμόζονται αμέσως και γίνεται σαφές προς τον μαθητή, πως κάθε είδους παρέκκλιση, επιβαρύνει το μελλοντικό του πρόγραμμα και θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του προκειμένου να πετύχει.
Τελικές ενισχυτικές ενέργειες λίγο πριν τις εξετάσεις
Λίγο πριν τις εξετάσεις, δίνεται έμφαση στην ψυχολογική κατάσταση του μαθητή και στην ετοιμότητά του να αποδώσει στα γραπτά. Γι’ αυτό και το πρόγραμμα ενεργειών αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας του μαθητή και στην προετοιμασία του για τις εξετάσεις.

«Να έχεις ένα στόχο για όλη σου τη ζωή, ένα στόχο για ένα μέρος της ζωής σου και ένα στόχο για κάθε χρόνο. Ένα στόχο για κάθε μήνα, ένα στόχο για κάθε εβδομάδα, ένα στόχο για κάθε μέρα, ένα στόχο για κάθε ώρα και κάθε λεπτό. Και να θυσιάζεις το μικρότερο στόχο για το μεγαλύτερο!»

Γίνεται ένας από τους χιλιάδες περήφανους γονείς.

Αφήστε μας το τηλέφωνο σας και θα σας καλέσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Βρείτε αυτό που ψάχνετε γρήγορα:

Δημοφιλείς αναζητήσεις: Πανελλήνιες, Λύκειο, Προσφορές