...
Ιστοσελίδες Πανεπιστημίων
Ιστοσελίδες Πανεπιστημίων

 

ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη IV
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα IV
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα IV,V
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα IV,V
637 Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνα III
639 Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη III
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα II,IV
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα IV
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη IV
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα IV
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος IV
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη IV
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά IV
277 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα II,III
279 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη II,III
281 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα II,III
282 Βιολογίας Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο II,III
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα III,IV
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΠΑΝΕΠ Πειραιάς IV,V
592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχανολόγων Μηχ/κών & Βιομ.Σχεδιασμού ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη IV
325 Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα II,IV
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα III,IV
310 Γεωγραφίας Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη II
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα II
285 Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη II
287 Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα II
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Αθήνα II
273 Γεωπονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη II,IV
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος II,IV
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος II,IV
521 Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Γραφιστικής) ΤΕΙ Αθήνα IV
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα IV
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη II,IV
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Δράμα II,IV
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Καρπενήσι II,IV
633 Δημόσιας Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας) ΤΕΙ Αθήνα III
719 Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη III
747 Διατροφής & Διαιτολογίας Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα III
628 Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης ΤΕΙ Σητεία III
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο IV,V
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα IV,V
765 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολλόγγι IV,V
766 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα IV,V
734 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Γρεβενά IV,V
764 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λευκάδα IV,V
751 Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης (Άγ. Νικόλαος) ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος IV,V
549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Κατερίνη IV,V
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Θήβα IV,V
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα IV,V
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία ΠΑΝΕΠ Αθήνα I,II
174 Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη I,II
497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Εκπ/κών Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής) ΤΕΙ Αθήνα IV
507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Εκπ/κών Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής) ΤΕΙ Αθήνα IV
477 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα IV
776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα IV
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο II,IV
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα III
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα II,IV
372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Λήμνος III
328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα II,IV
288 Επιστήμης των Υλικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα II,IV
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο II,IV
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΠΑΝΕΠ Αθήνα I,II
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη I,II
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Σέρρες I,II
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα I,II
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή I,II
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα II,IV
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη I,II
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη I,II
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΑΝΕΠ Πάτρα I,II
250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη II
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος I,II
619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα III
519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνα IV
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη II,IV
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα II,IV
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο II
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη IV
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα IV
220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος IV
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη IV
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ ΠΑΝΕΠ Πάτρα IV
483 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς IV
493 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα IV
487 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα IV
495 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη IV
489 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα IV
491 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο IV
499 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα IV
331 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά IV
501 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα IV
503 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς IV
505 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη IV
709 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Χανιά IV
705 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία IV
295 Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα III
297 Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη III
299 Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα III
301 Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα III
300 Ιατρικής Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα III
302 Ιατρικής Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη III
304 Ιατρικής Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο III
621 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνα III
623 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη III
625 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Λάρισα III
163 Κινηματογράφου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη I,II
701 Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς IV
667 Κοινοτικής Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας) ΤΕΙ Αθήνα III
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Κόρινθος I,II
307 Κτηνιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη III
308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Καρδίτσα III
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα I,II
618 Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρα III
620 Λογοθεραπείας Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα III
243 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Αθήνα II
245 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη II
247 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα II
249 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα II
252 Μαθηματικών Αιγαίου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Σάμος II
251 Μαθηματικών Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο II
655 Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνα III
657 Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη III
662 Μαιευτικής Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Πτολεμαΐδα III
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Αθήνα I,II
363 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη IV
514 Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας /Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος & Μηχ/κών Αντιρρύπανσης ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη IV
714 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς IV
720 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη IV
722 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα IV
480 Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα IV
721 Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος & Μηχ/κών Αντιρρύπανσης ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη IV
512 Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα IV
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα II,IV
215 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα IV
340 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα II,IV
713 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς IV
241 Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα IV
644 Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Ρέθυμνο IV
222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος IV
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά IV
224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη IV
230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά IV
476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη IV
214 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά IV
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη II,IV
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Σάμος II,IV
711 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα IV
712 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη IV
724 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα IV
736 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Ναύπακτος IV
735 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά IV
710 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα IV
723 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα IV
727 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες IV
725 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο IV
529 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Πελοποννήσου ΤΕΙ Σπάρτη IV
506 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία IV
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Σύρος IV
737 Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα IV
513 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Τεχ/γίας Πετρελαίου & Φυσ. Αερίου ΤΕ & Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ) ΤΕΙ Καβάλα IV
509 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Αθήνα IV
510 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Σέρρες IV
532 Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Χανιά IV
228 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος IV
213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα IV
211 Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη IV
210 Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη IV
209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα IV
332 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος IV
461 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς IV
471 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Τεχ/γίας Πετρελαίου & Φυσ. Αερίου ΤΕ & Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ) ΤΕΙ Καβάλα IV
465 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα IV
473 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχανολόγων Μηχ/κών & Βιομ.Σχεδιασμού ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη IV
467 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα IV
475 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες IV
767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο IV
479 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Στερεάς Ελάδας ΤΕΙ Χαλκίδα IV
516 Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη IV
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη III
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη I,II
406 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη I,II
408 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα I,II
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα I,II
229 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα IV
511 Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα IV
306 Νοσηλευτικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα III
645 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνα III
647 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη III
649 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρα III
651 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισα III
652 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμία III
744 Νοσηλευτικής Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Διδυμότειχο III
654 Νοσηλευτικής Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα III
653 Νοσηλευτικής Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο III
190 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Σπάρτη III
303 Οδοντιατρικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα III
305 Οδοντιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη III
629 Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνα III
718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνα IV
752 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Δράμα IV
635 Οπτικής & Οπτομετρίας ΤΕΙ Αθήνα III
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Αθήνα I,II
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα I,II
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη I,II
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Πάτρα I,II
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος I,II
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα I,II
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος I,II
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη I,II
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο I,II
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος I,II
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα I,II
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα I,II
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος I,II
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο I,II
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη II,IV
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα IV
338 Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη II,IV
339 Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πειραιάς II,IV
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου ΠΑΝΕΠ Αθήνα II,IV
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠ Αθήνα II,IV
98 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη II,IV
99 Πληροφορικής Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία II,IV
366 Πληροφορικής Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα II,IV
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία II,IV
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα II,IV
203 Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη IV
205 Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα IV
201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα IV
208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος IV
207 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη IV
445 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς IV
447 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη IV
443 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Αθήνα IV
768 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα IV
451 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα IV
769 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Τρίκαλα IV
455 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Σέρρες IV
690 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνα I,II
694 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη I,II
692 Προσχολικής Αγωγής Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα I,II
627 Ραδιολογίας – Ακτινολογίας ΤΕΙ Αθήνα III
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρημ/κών Μαθ/κών Αιγαίου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Σάμος II
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Πειραιάς II,V
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα II
520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνα IV
703 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κιλκίς IV
522 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα IV
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες II,IV
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες II,IV
555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργιών Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι II,IV
517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Γραφιστικής) ΤΕΙ Αθήνα IV
697 Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ληξούρι IV
716 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνα IV
717 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη IV
739 Τεχνολογίας Τροφίμων Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα IV
546 Τεχνολογίας Τροφίμων Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι II,IV
515 Τεχνολογίας Τροφίμων Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα IV
698 Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ) ΤΕΙ Ζάκυνθος II,IV
759 Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη II,IV
557 Τεχνολόγων Γεωπόνων Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αμαλιάδα II,IV
762 Τεχνολόγων Γεωπόνων Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Φλώρινα II,IV
757 Τεχνολόγων Γεωπόνων Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα II,IV
761 Τεχνολόγων Γεωπόνων Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα II,IV
758 Τεχνολόγων Γεωπόνων Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο II,IV
760 Τεχνολόγων Γεωπόνων Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα II,IV
289 Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα III
291 Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη III
293 Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα III
253 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα II
255 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη II
257 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα II
259 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα II
261 Φυσικής Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο II
615 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα III
617 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη III
659 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμία III
616 Φυσικοθεραπείας Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αίγιο III
518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνα IV
263 Χημείας ΠΑΝΕΠ Αθήνα II
265 Χημείας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη II
267 Χημείας ΠΑΝΕΠ Πάτρα II
269 Χημείας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα II
270 Χημείας Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο II
237 Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη IV
239 Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα IV
235 Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα IV
262 Ψηφιακών Συστημάτων ΠΑΝΕΠ Πειραιάς II,IV

 

Βρείτε αυτό που ψάχνετε γρήγορα:

Δημοφιλείς αναζητήσεις: Πανελλήνιες, Λύκειο, Προσφορές