ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018 - 2019

 

gymnasio kato2 a lykeiou kato2   b lykeiou kato2   c lykeiou kato2   epal kato2  
RIGHT BANNER01
RIGHT BANNER02
RIGHT BANNER03
RIGHTBANNER04Β
RIGHT BANNER05
RIGHTBANNER06Β
RIGHT BANNER07

Τα 18 σημεία υπεροχής

62767968 l

Απευθυνόμαστε σε σένα που έχεις κατανοήσει την κρισιμότητα της σωστής επιλογής και την αναγκαιότητα της πλήρους προετοιμασίας. Σε σένα που θέτεις ψηλούς στόχους και αναζητάς το κατάλληλο φροντιστήριο. Σε σένα που έχεις την θέληση αλλά και την δίψα για επιστημονική γνώση και επαγγελματική εξέλιξη!

1. Διαμορφώνουμε τα τμήματα με βάση τη προσωπικότητα του μαθητή.

Η κατάταξή σου σε τμήμα δεν πρέπει γίνεται με εξετάσεις. Δεν κρίνεσαι για το τι έμαθες χθες αλλά κατατάσσεσαι σε τμήματα ανάλογα με το ποιες είναι οι προοπτικές και οι δυνατότητές σου.
To φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ αποτελεί έναν εκπαιδευτικό αρωγό που επιδιώκει με συστηματικό τρόπο την επιτυχία σου, κατανοώντας τις συναισθηματικές και ανθρώπινες ανάγκες σου.
Έτσι, προτείνουμε τη διαμόρφωση των τμημάτων βάση τις προσωπικότητάς σου και ενισχύουμε την διάθεσή σου να αποκτήσεις τις απαραίτητες γνώσεις με την καθοδήγηση του καθηγητή και τη δική σου αυτενέργεια.

   

2. Δημιουργούμε αυστηρά ολιγομελή τμήματα 2-5 μαθητών.

Σε αντίθεση με τα πολυμελή τμήματα και τα ιδιαίτερα, στα ολιγομελή γκρουπ μαθητών:
 • Γίνεται η παράδοση της διδακτέας ύλης σε λιγότερο χρόνο.
 • Καλύπτονται πιο αποτελεσματικά όλες οι απορίες.
 • Ελέγχονται καθημερινά τα τετράδια εργασιών όλων των μαθητών.
 • Δημιουργούνται πιο γρήγορα αλλά και πιο δυνατές και ευχάριστες σχέσεις αλληλοβοήθειας, εμπιστοσύνης και συμπαράστασης μεταξύ των μαθητών
 • Ο κάθε μαθητής έχει την δυνατότητα να εξασκηθεί σε ασκήσεις στον πίνακα υπό την επίβλεψη του καθηγητή, εφαρμόζοντας την θεωρία στην πράξη.
Συνδυάζεται η προσωπική επαφή και μέριμνα ενός ιδιαίτερου μαθήματος με την οργάνωση ενός φροντιστηρίου, καθώς και τη συγκρισιμότητα και άμιλλα μεταξύ των μαθητών μιας μικρής ομάδας. Με σκοπό την προσέγγιση κάθε μαθητή χωριστά, εφόσον είναι ένα διαφορετικό άτομο με τις δικές του ανάγκες, τους δικούς του ρυθμούς και τις δικές του απορίες, δημιουργήσαμε στο φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ολιγομελή τμήματα 2-5 μαθητών, σε ένα σύγχρονο διδακτικό περιβάλλον.
Έτσι, αντί να παραμένεις μια αποκλεισμένη μονάδα, στο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ γίνεσαι ένα με την ομάδα, αποκτάς αυτοπεποίθηση, ξεπερνάς τα όριά σου και φτάνεις στο στόχο σου.

 

3. Σε εμάς όλοι οι μαθητές κάθονται στο “πρώτο θρανίο”.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις στην τάξη και ειδικότερα οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν σημαντικά τη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός, δύναται να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους μαθητές του, ώστε να αναπτυχθεί αμοιβαίος σεβασμός και αλληλεπίδραση.
Με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει ο φόβος να «χαθεί» ο μαθητής μέσα στην τάξη και ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει τον καθένα εξατομικευμένα και να δώσει έμφαση στην επίλυση αποριών και γνωστικών κενών, χωρίς να ξεφεύγει από τη ροή του μαθήματος. Έτσι, οποιαδήποτε απορία έχει λυθεί, πριν ακόμα εκφραστεί. Η αμεσότητα και η σωστή συνεργασία του μαθητή με τον καθηγητή του θα προσδώσουν τα κίνητρα που χρειάζεται ο μαθητής, ώστε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα ποιοτικής μελέτης και κατανόησης της γνώσης.
Στο φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ όλοι οι μαθητές κάθονται στο “πρώτο θρανίο” έχοντας πλήρη εικόνα του πίνακα και αποκλειστική επαφή με τον καθηγητή.

4. Καλύπτουμε τυχόν μαθησιακά κενά χρησιμοποιώντας ειδικά διαγνωστικά κριτήρια.

Μπορεί ο κάθε μαθητής να νιώθει απροετοίμαστος να εγκλιματιστεί στη νέα μαθησιακή διαδικασία, λόγω των γνωστικών κενών του. Ωστόσο, η αξιολόγησή του με αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα, θα επιτύχει την κινητοποίηση και την ανατροφοδότηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό το λόγο:
 • Πριν την έναρξη των μαθημάτων, προτείνουμε οι μαθητές να γράφουν τεστ στην ύλη των προηγούμενων τάξεων, που απαιτείται για την επόμενη τάξη.
 • Στη συνέχεια, τα τυχόν μαθησιακά κενά, θα καλυφθούν με δωρεάν έξτρα ώρες.
 • Ο καθηγητής θα έχει μια πλήρη εικόνα του μαθητή και θα μπορέσει να κατευθύνει ευκολότερα τον τρόπο οργάνωσης και μελέτης.
 • Οι γονείς θα ενημερωθούν αναλυτικά για την πορεία μάθησης και μελέτης που θα ακολουθήσει ο μαθητής, ανάλογα με τις δυνατότητές του και την απόδοσή του.
Το φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ βοηθά τον μαθητή να επικεντρώσει τη προσοχή του σε αυτά που θέλει, όχι σε αυτά που φοβάται.

5. Μεγιστοποιούμε τη μαθησιακή δυνατότητα, με καθημερινά φύλλα εργασίας.

Οι μαθητές μελετούν την ύλη της ημέρας από τα σχολικά βιβλία. Όμως, η πληρέστερη συμμετοχή τους και η συνεργασία τους στη διδακτική πράξη, μπορούν να επιτευχθούν με αναλυτικές και δομημένες δραστηριότητες για κάθε αντικείμενο γνώσης.
Έχοντας ως σκοπό την αποτελεσματικότερη εμπέδωση αυτών των γνωστικών πληροφοριών, το φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ παρέχει στους μαθητές εξειδικευμένα φύλλα εργασιών. Έτσι:
 • Οι μαθητές μας δεν θα έχουν κενά.
 • Θα γίνουν μια δυναμική παρουσία στο σχολείο.
 • Θα είναι έτοιμοι για τα διαγωνίσματα του σχολείου.
 • Θα μπορούν να λύνουν μόνοι τους τις ασκήσεις του σχολείου.
 • Θα έχουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης και καλύτερης κατανόησης κάθε προσφερόμενου μαθήματος με τη διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού
 • Θα προσεγγίζουν το γνωστικό αντικείμενο θεωρητικά και πρακτικά
 • Θα αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη

 

6. Εξασφαλίζουμε ένα λεπτομερειακό πρόγραμμα παραδόσεων και εργασιών.

Η οργάνωση και η επανάληψη της διδακτέας ύλης αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σταδιακής και σταθερής βελτίωσης του γνωστικού επιπέδου του μαθητή. Έτσι, ο μαθητής θα μπορέσει να συντονίσει το διάβασμά του και θα είναι σε θέση να αξιολογηθεί γνωστικά σε κάθε διδακτική ενότητα.
Επειδή το φροντιστήριο «ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ» στοχεύει ψηλά… … στοχεύει στην επιτυχία των μαθητών του… … ΌΛΑ ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Οι μαθητές μας από την αρχή της χρονιάς γνωρίζουν:
programatismos
  

7. Προτείνουμε σε κάθε μαθητή το προσωπικό του οργανόγραμμα μελέτης.

Ο προγραμματισμός του χρόνου και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διαβάσουν αντιμετωπίζονται ως προβλήματα από τους περισσότερους μαθητές.
Η φροντιστηριακή μας μονάδα για να διασφαλίσει ένα αποδοτικό διάβασμα καταρτίζει με κάθε μαθητή ένα ατομικό πρόγραμμα μελέτης, με το οποίο ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα:
 • Να επιτύχει το μέγιστο της απόδοσής του.
 • Να εξοικονομήσει χρόνο σε συνδυασμό με αποδοτικότερο διάβασμα
 • Να συστηματοποιήσει τη μελέτη του αφομοιώνοντας έναν πιο ποιοτικό τρόπο προετοιμασίας στο σπίτι.
 • Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να εμπιστευτεί τις δυνατότητές του
 • Να αποβάλει το άγχος του και να μετατρέψει τις φοβίες του σε προσδοκία και σε βέβαια αποτελέσματα.

8. Πραγματοποιούμε έξτρα μαθήματα αναπλήρωσης γνώσεων.

Ορισμένοι μαθητές χρειάζονται επιπρόσθετη υποστήριξη και ενίσχυση με τη μορφή ιδιαίτερου μαθήματος. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να στοχεύουν σε συγκεκριμένη ενότητα της ύλης και να έχουν περιορισμένη διάρκεια ή να διαρκούν όλη τη χρονιά, ώστε να ικανοποιήσουν κάποια πιο μόνιμη ανάγκη. Για το φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ, τα μαθήματα αυτά αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο του μαθητή, διότι
 • Παρέχουν την μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και καθοδήγηση.
 • Διορθώνουν τα λάθη.
 • Καλύπτουν τα κενά.
 • Λύνουν προβλήματα στην παρακολούθηση.
 • Εμψυχώνουν τους μαθητές και τους δίνουν ώθηση για να αποκτήσουν μέθοδο, οργάνωση και προγραμματισμό στη μελέτη τους.

 

9.Καθοδηγούμε με τετράδια συμπλήρωσης θεωρίας και ερωτήσεων.

Η οργάνωση της ύλης με τρόπο ικανό ώστε να παρέχει στον μαθητή τη δυνατότητα της γρήγορης και εύκολης πρόσβασης στα αμιγώς θεωρητικά τμήματά της για εύκολη εμπέδωση και κατανόηση αποτελεί βασικό κομμάτι της αποδοτικής επανάληψης και κατά επέκταση της επιτυχίας στις εξετάσεις.
Το φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ με τα πλαστικοποιημένα τυπολόγια και τα τετράδια θεωρίας και ερωτήσεων που παρέχει στους μαθητές του, τους διευκολύνει να:
 • Κατανοούν και να εμβαθύνουν.
 • Αναδεικνύουν την κριτική τους σκέψη.
 • Έχουν συγκεντρωμένη όλη την ύλη για επαναλήψεις.

10. Ελέγχουμε και αξιολογούμε καθημερινά την απόδοσή των μαθητών μας.

Το τελικό αποτέλεσμα του μαθητή συνδέεται άρρηκτα με την επίδοσή του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, προκειμένου ο μαθητής να σημειώσει πρόοδο στη μαθησιακή του πορεία.
Χωρίς την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη.
Γι’ αυτό αξιολογούμε το μαθητή μας καθημερινά, σε όλα τα στάδια της μελέτης του:
 • Στο βαθμό προσήλωσής του στο μάθημα,
 • Στις επιδόσεις του στη γραπτή και προφορική εξέταση,
 • Στην προσαρμοστικότητα, και τη γενικότερη συμπεριφορά του.
Έτσι κάθε μέρα, διορθώνει τα λάθη του και βλέπει τον εαυτό του να βελτιώνεται.
Οι τρόποι αξιολόγησης:
 • Καθημερινή εποπτεία φύλλων εργασίας και τετραδίων
 • Προφορική εξέταση θεωρίας
 • Δεκάλεπτα τεστ απόδοσης.
 • Τεστ με διάρκεια μιας ώρας.
 • Προγραμματισμένα δίωρα ή τρίωρα διαγωνίσματα.
 • Διεξαγωγή επαναληπτικών εξετάσεων προσομοίωσης για τον εγκλιματισμό του μαθητή στις συνθήκες των πραγματικών εξετάσεων.

 

11. Ολοκληρώνουμε την προετοιμασία με επαναλήψεις τριών μηνών.

Η μαθησιακή και ψυχολογική ετοιμότητα του μαθητή επιτυγχάνεται μέσω προσομοιωτικών κριτηρίων, τα οποία έχουν ως βάση την μερική ή ολική επανάληψη που έχει προηγηθεί στην διδακτέα ύλη. Για το φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ η επανάληψη αποτελεί το πιο σημαντικό στάδιο της προετοιμασίας, διότι:
 • Κρατάμε τη μνήμη μας σε εγρήγορση.
 • Μεγιστοποιούμε την απόδοσή μας.
 • Βλέπουμε πιο πολλά καινούρια πράγματα.
 • Μειώνουμε το άγχος.
 • Οργανώνουμε το χρόνο μας
 • Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι και συνεχίζουμε δυναμικά για την πραγματοποίηση του στόχου μας

 

12. Ενημερώνουμε συνεχώς τους γονείς, από κοντά, τηλεφωνικά και online!

Η άμεση επαφή των γονέων με την φροντιστηριακή μονάδα επιτρέπει στους γονείς να διαμορφώσουν μία πλήρη εικόνα για την εξέλιξη του μαθητή. Το φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ έχοντας απόλυτη συνείδηση της ευθύνης που αναλαμβάνει, απευθύνεται στους γονείς που αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους και στέκεται δίπλα τους με σεβασμό στον κόπο τους και τις ανάγκες τους. Η ενημέρωση πραγματοποιείται:ενημερωση γονεων
 
 

13. Διεξάγουμε ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Για κάθε μαθητή, η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολές προτίμησής του ως προς τις επιμέρους κλίσεις του και την επαγγελματική αποκατάσταση που αυτές παρέχουν αποτελεί προτεραιότητα. Ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η συμμετοχή του μαθητή σε αυτό το πρόγραμμα :
 • Παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές και τα επαγγέλματα
 • Βοηθά τον μαθητή, μέσω ψυχομετρικών εργαλείων, να αποκτήσει μια εικόνα των επαγγελματικών του ενδιαφερόντων
 • Αποτελεί μια συμβουλευτική διαδικασία, ώστε ο μαθητής να πετύχει τον ακαδημαϊκό του στόχο
 • Κατευθύνει τον μαθητή στο επάγγελμα που του ταιριάζει
Το πρώτο βήμα για να πετύχει κανείς ένα στόχο είναι να τον θέσει! Γι’ αυτό και στο φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ, διοργανώνουμε σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και διαθέτουμε ομάδα καταρτισμένων συμβούλων, οι οποίοι ασχολούνται με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά και ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, προκειμένου να του εμφυσήσουν το όραμα. Παράλληλα, έχοντας γνώση των τάσεων της αγοράς εργασίας προτείνουν λύσεις που συνδυάζουν τις ικανότητές του με τις ανάγκες της εποχής, ώστε οι κόποι του να έχουν αντίκρισμα. Η ομάδα των συμβούλων βρίσκεται συνεχώς δίπλα του, για να τον συμβουλέψει μέχρι και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η επιλογή σχολής, αλλά ακόμα μεγαλύτερη οι δρόμοι που οδηγούν σε επαγγελματική καριέρα.
Το φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ παρέχει όλα τα εφόδια που είναι αναγκαία, ώστε ο μαθητής να αποκτήσει τη δύναμη να εκπληρώσει τον στόχο του.

14. Δίνουμε πρόσβαση σε όλα τα θέματα τη ψηφιακής βιβλιοθήκη μας.

Η εκμετάλλευση του διαδικτύου ως εργαλείο μάθησης επιτυγχάνεται μέσω της e-Βιβλιοθήκης. Στην φροντιστηριακή μονάδα ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί και να επιμορφωθεί με μία σειρά από επιλογές που είναι ειδικά διαμορφωμένες για εκείνον, όπως είναι οι παρακάτω:
 • Θέματα παλαιότερων ετών
 • Φύλλα εργασίας με τις λύσεις τους
 • Τα διαγωνίσματα με τις λύσεις τους
 • Τυπολόγια
 • Τετράδια θεωρίας και ερωτήσεων
 • E-περιοδικό
 • Εκπαιδευτικά βίντεο

 

15. Εντατικοποιούμε την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες από τη Β’ Λυκείου.

Η προετοιμασία του μαθητή για τις εξετάσεις από τη Β’ Λυκείου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να μεγιστοποιήσει την επιτυχία του. Οι πολλαπλές απαιτήσεις της τάξης αυτής χρήζουν ενός οργανωμένου συστήματος εκπαίδευσης.
Το φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ δίνει στον μαθητή ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάλογα με τη σχολή που θέλει να εισαχθεί, από την Β’ Λυκείου. Μέσω αυτής της προετοιμασίας ο μαθητής θα μπορεί να κατανοήσει από νωρίς τις νέες έννοιες και την ειδική επιστημονική ορολογία στα πιο απαιτητικά μαθήματα και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσει έγκαιρα την ύλη (Αρχές Φεβρουαρίου) και να αντιμετωπίζει με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Επίσης, η εξοικείωση των μαθητή με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β΄ Λυκείου του δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει ικανοποιητικά το άγχος των Πανελληνίων.

16. Διοργανώνουμε σεμινάρια διαχείρισης άγχους.

Όταν οι εξετάσεις αποτελούν για το μαθητή μια ευκαιρία να αποδείξει στους γύρω του ή στον εαυτό του την ικανότητά και την αξία του, τότε εμφανίζεται το άγχος των εξετάσεων. Ο κάθε μαθητής το βιώνει όχι μόνο κατά την εξέταση στην οποία συμμετέχει αλλά και κατά την προετοιμασία της και μετά το πέρας αυτής. Το άγχος αποτελεί εχθρό της γνώσης. Ακόμη και ο καλύτερος μαθητής μπορεί να κάνει κρίσιμα λάθη λόγω ψυχικής εξάντλησης και αγχωτικών αντιδράσεων. Η καλύτερη αντιμετώπιση αποτελεί η πρόληψη.
Γι’ αυτό διοργανώνουμε σεμινάρια διαχείρισης άγχους, που καθιστούν τους μαθητές μας ικανούς να αποδώσουν σε εξαιρετικά αγχώδεις καταστάσεις, όπως αυτές των σχολικών και των πανελληνίων εξετάσεων. Τα σεμινάρια αυτά αποτελούν έναν άριστο οδηγό και για τη μετέπειτα επαγγελματική τους επιλογή και σταδιοδρομία.
Είμαστε κοντά σε κάθε μαθητή, έχουμε συναίσθηση της ευθύνης απέναντι σε μια προσωπικότητα που είναι έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της.
Το φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ έχοντας απόλυτη συνείδηση της ευθύνης που αναλαμβάνει, απευθύνεται στους γονείς και τους μαθητές που αγωνιούν για το μέλλον και στέκεται δίπλα τους με σεβασμό στον κόπο τους και τις ανάγκες τους!

 

17. Συμβουλεύουμε τους μαθητές για τον τρόπο μελέτης, επανάληψης και για τα μυστικά των εξετάσεων

Είναι στο δικό μας χέρι να μην επιτρέψουμε στο άγχος των εξετάσεων να επηρεάζει καταρχήν τη συναισθηματική μας κατάσταση και κατ’ επέκταση σημαντικούς τομείς της ζωής μας όπως ο εκπαιδευτικός. Η εκπαιδευτική πορεία του ατόμου και η γενικότερη εκπαιδευτική και επαγγελματική του ανάπτυξη ενέχει συναισθηματικά και γνωστικά σκαμπανεβάσματα. Όμως, το φροντιστήριο ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ βρίσκεται κοντά στο μαθητή για να του υπενθυμίσει πως ΜΑΖΙ μπορούμε να προσδώσουμε στο άγχος ιδιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να μας ζημιώσουν σημαντικά αλλά μπορούν να συνυπάρχουν ενισχυτικά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ,
 • Την τελευταία στιγμή δεν έχει νόημα να προσπαθήσετε να μάθετε ό, τι δεν προλάβατε μέχρι τώρα. Μάλλον θα συγχυστείτε και θα κουραστείτε πρόωρα, παρά θα βοηθηθείτε. Καλύτερα είναι να φροντίσετε, ώστε να τελειώσετε τη γενική επανάληψη τουλάχιστον δύο μέρες πριν την εξέταση, ώστε την παραμονή να κάνετε μια πολύ σύντομη επισκόπηση ολόκληρης της ύλης. Το πρωί της εξέτασης, καλύτερα είναι να μην ανοίξετε καθόλου τα βιβλία.
 • Μην κάνετε αρνητικές σκέψεις και μην εγκαταλείπετε την προσπάθεια σας.
 • Φροντίστε να κοιμηθείτε επαρκώς. Η έλλειψη ύπνου μειώνει την απόδοσή σας.
 • Τα τακτικά διαλείμματα είναι χρήσιμα στο διάβασμά σας, αφού σας ξεκουράζουν σωματικά και διανοητικά. Πιο συγκεκριμένα, είναι καλό να γίνεται μια παύση 5-10 λεπτών κάθε ώρα, με ένα μεγαλύτερο διάλειμμα 30 λεπτών κάθε τρεις ώρες.
 • Σωστή διατροφή: υπάρχει κίνδυνος τόσο από την έλλειψη όσο και από την υπερβολή. Μεγάλες ποσότητες κρεάτων και γαλακτοκομικών μάλλον θολώνουν το νου, ενώ μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει ψάρι, φρούτα και λαχανικά, τονώνει τη διαύγεια του νου.
 • Χαλαρώστε, όταν νιώθετε ότι κυριεύεστε από το άγχος.
 • Όλα τα θέματα της εξεταστέας ύλης είναι και πιθανά θέματα στις εξετάσεις, δεν υπάρχουν sos.
 • Προσέξτε κατά την αναμονή των θεμάτων. Μην προσπαθείτε να θυμηθείτε τυχαία αποσπάσματα ή τύπους, δεν έχει νόημα εκείνη την ώρα, καθώς είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην μπορούμε να ανακαλέσουμε τυχαία σημεία της ύλης. Όταν έρθουν τα θέματα και καταπιαστείτε με ένα-ένα από αυτά χωριστά, η ανάκληση μνήμης θα είναι πολύ εύκολη.
 • Μην επιμείνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποιο θέμα που φαίνεται ότι δεν μπορείτε άμεσα να επιλύσετε, γιατί αυτό θα επιφέρει δύο αρνητικά: πρώτον, θα μειωθεί ο χρόνος που θα απομείνει για να αφιερώσετε στα άλλα θέματα και δεύτερον, η εμμονή στο ίδιο θέμα κατά κανόνα μειώνει τις πιθανότητες για την επίλυσή του. Συνεπώς, εάν «κολλήσετε» σε κάποιο θέμα, το αφήνετε για λίγο, ασχολείστε με τα υπόλοιπα και καταπιάνεστε ξανά με αυτό αργότερα.
 • Μετά το τέλος των απαντήσεών σας και δεδομένου ότι υπάρχει χρόνος στη διάθεσή σας, είναι σημαντικό να επανεξετάσετε, όσα γράψατε. Θυμηθείτε: τίποτε δεν θεωρείται αυτονόητο στις Πανελλαδικές και ό, τι ζητείται στις εκφωνήσεις πρέπει να αιτιολογηθεί επακριβώς.
Αυτό που μετράει δεν είναι η επιθυμία σου για να νικήσεις και να πετύχεις. Όλοι έχουν τέτοιες επιθυμίες. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι η αποφασιστικότητά σου να δουλέψεις σκληρά για να εκπληρώσεις την επιθυμία σου να πετύχεις!

18. Καθοδηγούμε για τις επιλογές σχολών που υπάρχουν και τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το τελικό κομμάτι της πορείας ενός μαθητή. Επομένως, η επιλογή πανεπιστημιακών τμημάτων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και με βάση την επιθυμία του μαθητή και τις επαγγελματικές προοπτικές.
Γι’ αυτό και εμείς γνωρίζουμε πως αυτό το τελευταίο βήμα προς την επιτυχία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με σύνεση και σεβασμό προς την προσωπικότητα του μαθητή.
Σε εξατομικευμένα ραντεβού, με την πολύχρονη πείρα μας και χωρίς οικονομική απαίτηση, παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να φτάσεις στην επιτυχημένη εισαγωγή σου στο Πανεπιστήμιο, αποφεύγοντας τις επιπόλαιες και αυθόρμητες επιλογές. Είμαστε εδώ για να σε ενημερώσουμε για τις επιλογές σχολών που υπάρχουν, καθώς και για την αγορά εργασίας έτσι ώστε να ιεραρχήσουμε μαζί τις προτιμήσεις σου. Φροντίζουμε να υπολογίσεις σωστά τα μόριά σου, ώστε να επιλέξεις τη σχολή και το επάγγελμα που είναι σύμφωνο με τις κλίσεις και την προσωπικότητά σου!
 
Στηρίζουμε σταθερά τον μαθητή, ώστε να ανέβει τη σκάλα της επιτυχίας!
Πίστεψε στον εαυτό σου. Ονειρέψου αυτό που μπορείς να γίνεις πιστεύοντας στον εαυτό σου. Τόλμησε να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα!
9
Joomla Templates - by Joomlage.com